ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย ๙ คึกฤทธิ์ และซอย ๙/๑ คึกฤทธิ์ ชุมชนสะพานดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย ๙ คึกฤทธิ์ และซอย ๙/๑ คึกฤทธิ์ ชุมชนสะพานดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)