ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ถนนชลประทาน ซอย ๘ ชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ถนนชลประทาน ซอย ๘ ชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)