ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ (ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ (ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)