ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาชื่นใจตลอดสาย ระยะที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาชื่นใจตลอดสาย ระยะที่ ๒