ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดเกาะเลียบ ชุมชนบ้านคลองแห ๒ (ช่วงที่ ๑)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทวดเกาะเลียบ ชุมชนบ้านคลองแห ๒ (ช่วงที่ ๑)