ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนหนองทราย

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนหนองทราย