ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนประชามุสลิมและซอยร่วม (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนประชามุสลิมและซอยร่วม (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)