ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและถนน ค.ส.ล.ซอย ๘ คลองแห – คูเต่า ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและถนน ค.ส.ล.ซอย ๘ คลองแห – คูเต่า ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)