ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอย ๑ ศิริสมบัติ ชุมชนท่าไทร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอย ๑ ศิริสมบัติ ชุมชนท่าไทร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)