ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๕ ถนนชลประทาน ชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๕ ถนนชลประทาน ชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)