ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดอัมพวัน ชุมชนอัมพวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดอัมพวัน ชุมชนอัมพวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)