ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนมิตรภาพ ชุมชนหนองทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนมิตรภาพ ชุมชนหนองทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)