ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนมิตรภาพ ชุมชนหนองทราย”

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนมิตรภาพ ชุมชนหนองทราย”