ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ ถนนชลประทานชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ”

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๕ ถนนชลประทานชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ”