ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดอัมพวัน ชุมชนอัมพวัน”

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หน้าวัดอัมพวัน ชุมชนอัมพวัน”