ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี ๒๕๖๒