ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนประชามุสลิมและซอยร่วม (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนประชามุสลิมและซอยร่วม (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)