ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ซอยรัศมี-ศรีเฉลิม ๑ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ซอยรัศมี-ศรีเฉลิม ๑ ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง