ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่นใจ ตลอดสาย ระยะที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่นใจ ตลอดสาย ระยะที่ ๒