การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “แลโด้วิถีเมืองคลองแห”

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญท่านร่วมประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ “แลโด้วิถีเมืองคลองแห”

 

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “แลโด้วิถีเมืองคลองแห” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท โดยนำเสนอภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของคนคลองแห ในมุมมองที่แปลกใหม่ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความสวยงามของเมืองคลองแห โดยไม่จำกัดเพศ วุฒิ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
 
**รางวัลการประกวด
– รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย 2 รางวัลละ เป็นเงิน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
**วัตถุประสงค์
– เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ในมุมมองที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
– เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
– เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
– มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 
**กลุ่มเป้าหมาย
– นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น
 
** เงื่อนไข กติกาข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองคลองแหเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่ายในสถานที่จริงโดยไม่ผ่านการตัดต่อ หรือตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจะต้องเขียนชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมตั้งชื่อภาพ และอธิบายรายละเอียดของภาพมา ไม่เกิน 3 บรรทัด
3. ต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมาที่ E-mail เทศบาลเมืองคลองแห (pr.klonghae@gmail.com) และต้องโพสภาพใน Facebook ของท่าน พร้อมแท็กภาพมายังเพจ #Facebook ชื่อ “ เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา “
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือของตนเองและต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ โดยไม่จำกัดเทคนิค หรืออุปกรณ์
6. ขนาดไฟส์รูปภาพ ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 3 MB
7. ภาพที่ถูกส่งประกวดจะถือกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองคลองแห
 
** เกณฑ์การตัดสิน
– เทคนิคในการถ่ายภาพ
– ความสวยงามของภาพ
– การจัดองค์ประกอบของภาพ
– ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
– แนวคิดและความหมายของภาพ
 
**กำหนดส่งภาพ
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2561 (สิ้นสุดการส่งภาพภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น)
 
** ประกาศผลรางวัล
เทศบาลเมืองคลองแห จะประกาศผลรางวัล ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองคลองแห และ ทาง Facebook Page เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และให้ผู้ชนะการแข่งขันขึ้นรับเงินรางวัลบนเวที ในงาน ๑ ทศวรรษตลาดน้ำคลองแห “แลโด้วิถีคนคลองแห” ณ.ตลาดน้ำคลองแห ในเวลา 18.30 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นี้ เท่านั้น
 
** ช่องทางการส่งผลงาน
– ทาง Facebook Page ชื่อ เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา URL : https://www.facebook.com/pr.klonghae/
– Email: klonghae@gmail.com
 
** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ถ.คลองแห-คูเต่า ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-305333 ต่อ 305 / 0883982909 เจม / 090-4769241 ดอร์น
 
*** หมายเหตุ
– คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
– ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถือกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองคลองแห แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคลองแห มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองคลองแห ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด