ขอเชิญ ชม และเชียร์ ประเพณีแข่งขันเรือยาว ณ ตลาดน้ำคลองแห

📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📢
เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญชม “ประเพณีแข่งขันเรือยาว” วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดน้ำคลองแห

เนื่องด้วย เทศบาลเมืองคลองแห และ วัดคลองแห เล็งเห็นถึงความสำคัญใน ประเพณี และวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแหอีกทางหนึ่ง

จึงขอเรียนเชิญท่าน เที่ยวชม “ประเพณีแข่งขันเรือยาว” ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดน้ำคลองแห

และไม่ควรพลาด!! เที่ยว ชม ช้อป ชิม กับ ตลาดน้ำคลองแห เปิดบริการทุกวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.อีกด้วย 🌴🌴

โปรแกรมการแข่งขันในรอบแรก การแข่งขันเรืองยาวประเพณีตำบลคลองแห ประจำปี 2561