ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห ต.คลองแห