การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งจะทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ดังรายละเอียดประกาศด้านล่างนี้

ในการนี้ ใคร่ขอผู้ใช้น้ำทุกท่าน ทำการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับวันและเวลาดังกล่าว

และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้ด้วย