CSR.รักษ์ตลาดน้ำคลองแห ปลูกต้นไม้ริมฝั่งคลอง

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนชาวคลองแห ร่วมปลูกต้นไม้โดยรอบสองฝั่งคลองแห ในกิจกรรม “CSR.รักษ์ตลาดน้ำคลองแห ปลูกต้นไม้โดยรอบสองฝั่งคลองแห และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” พร้อมมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อสาธารณะโยชน์ ในตลาดน้ำคลองแห