ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายประปา ชุมชนบ้านคลองแห ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)