ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายประปา ชุมชนบ้านคลองแห ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)