การชำระเงินค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลจังหวัดสงขลา

#ข่าวประชาสัมพันธ์

…สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับชำระเงินค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล โดยมีรายละเอียดการชำระเงิน และผังแสดงการขอใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล ดั้งไฟล์แนบ