ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน คสล.ถนนรัฐบำรุง ซอย ๔ ชุมชนประชาสรรค์