ประกาศการหยุดจ่ายน้ำ บริเวณ ถ.รัฐบำรุง ตัด ถ.ทุ่งทอง 27/02/2561

👉👉👉 ประกาศการหยุดจ่ายน้ำ เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปา HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. บริเวณ ถ.รัฐบำรุง ตัด ถ.ทุ่งทอง ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

…ซึ่งจะส่งผลให้ มีพื้นที่น้ำไม่ไหล ดังประกาศและแผ่นที่หยุดจ่ายน้ำ ที่แนบมาพร้อมนี้

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และใคร่ขอผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ สำหรับวันและเวลาดังกล่าวด้วย