แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบ Application (แอปพลิเคชั่น) รับเรื่องร้องทุกข์

…เนื่องด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำระบบ Application (แอปพลิเคชั่น) รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ผ่านมือถือ โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้เพียงแค่ ดาวน์โหลด App “OBS” ผ่าน Play Store เป็นรูปการ์ตูนผู้ชายใส่ชุดราชการพื้นสีเขียว เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ลงทะเบียน โดยให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริงของท่าน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล (หากท่านใดลงทะเบียน โดยไม่ใช้ชื่อและนามสกุลจริง คำร้องของท่านอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข)

…ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ต่างๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น เรื่องขยะ ปัญหาถนนหนทาง ปัญหาไฟฟ้าดับ ฯลฯ ได้สะดวกและเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยจะมีการโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบว่าเรื่องของท่านได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบถึงปัญหาได้เร็วขึ้น และจะได้ดำเนินแก้ไข้ที่เร็วขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คลิก  >>> 

คู่มือการใช้งาน OBS MOBILE APPLICATION (สำหรับประชาชน)