ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ