ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอย 7 ทับ 1 และ ซอย 5 ชุมชนหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)