ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยยีหมีน (ทั้งสองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)