โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” 

…อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

…ผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 7430 5333 ต่อ 604

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร