แหล่งท่องเที่ยว

ตลาดน้ำคลองแห – วัฒนศิลป์ถิ่นใต้

ตลาดน้ำคลองแห  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ความยาวของตลาดประมาณ  ๒๐๐  เมตร  อยู่ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดคลองแห  “ตลาดน้ำคลองแห”  เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้  มีลักษณะของตลาดที่ผสมผสานระหว่างตลาดน้ำ  (จำหน่ายสินค้าในเรือ)  และตลาดโบราณ  (จำหน่ายสินค้าทางบก)  มีทั้งพ่อค้า  แม่ค้า  นำอาหารพื้นบ้าน  คาว – หวาน  สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นและผลผลิตทางเกษตรมาจำหน่าย  ตลาดน้ำคลองแหเปิดบริการทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  – ๒๑.๐๐ น. (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิก<<)

 


 เจดีย์มหาบุญโคกหลังนกคุ่ม หรือ เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยชาวพม่าสร้างเจดีย์ชเวดากองนี้ขึ้น เพื่อถวายให้กับทางวัดคลองแห…(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิก<<)

 

 


มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา“ทัชมาฮาลเมืองไทย”

“มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ช่างภาพ ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน้ำด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ทำให้มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย  โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกที่นี่จะงดงามตระการตามากเป็นพิเศษ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าที่นี่จะเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลาย…(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิก<<)

 


ที่พักและโรงแรม