เจดีย์มหาบุญโคกหลังนกคุ่ม หรือ เจดีย์ชเวดากองไทย-เมียนมา

เจดีย์ชเวดากอง องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยชาวพม่าสร้างเจดีย์ชเวดากองนี้ขึ้น เพื่อถวายให้กับทางวัดคลองแห

ซึ่งวัดคลองแห ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ บ้านคลองเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา พื้นที่เป็นที่ราบสูงริมฝั่งคลองแห มีอุโบสถกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓ ศาลาการเปรียญกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๗ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาคาร ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๑ เมตร เป็นพุทธรูปปั้นปูนขาว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๕๐ พระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ และพระพุทธรูปศิลาขาว ปางสมาธิ ศิลปสมัยเชียงแสน พระเพลากว้าง ๔๓ เซนติเมตร เท่านั้น ซึ่งพระภิกษุช่วยนำมาจากประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางลีลา สูง ๑๒๕ เซนติเมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐

ประวัติโคกนกคุ้ม

เรื่องเดิมมีว่า ในอดีตเมื่อครั้งที่ มีการสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสาลิกาธาตุที่ เมืองตะมะลิง คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ทางเมืองตะมะลิงได้ป่าวร้องประกาศไปทุกหัวเมือง เพื่อให้ประชาชนในหัวเมืองต่างๆในตอนได้แห่งแหลมทองที่เลื่อมใสและนับถือพระพุทธศาสนาให้มาร่วมงานเฉลิมฉลองในการบรรจุพระบรมสาริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในพุทธเจดีย์ซึ่งประชาชนในหัวเมืองต่างๆ ที่ได้รับข่าวต่างก็มาร่วมงานนี้ ฝ่ายประชาชนทางเมืองกลันตัน ซึ่งอยู่ห่างๆไกลจากเมืองตะมะลิงมากกว่าหัวเมืองอื่น ก็รวบรวมประชาชนหลายร้อยคนจัดขบวนเดินทางมาทางบก เดินทางรอนแรมมาเป็นเดือนๆ

    

เมื่อมืดค่ำแล้ว ณ สถานที่ใด ก็พักแรมที่นั่น ครั้นเดินทางมาถึงสถานที่ซึ่งเรียกว่าคลองแห (ชื่อเดิม คลองฆ้องแห่) ในปัจจุบันนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่สบายพื้นที่เป็นเนินสูงมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมสบาย เป็นคุ้งคลองมีน้ำใสสะอาด เมื่อมาพักแรมหนึ่งคืนแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตรียมเดินทางต่อไปขณะที่จะเดินทางต่อไปนั้นก็มีขบวนเดินเท้าของคนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศเหนือบ่ายหน้าสู่ทิศใต้ผ่านมากทางนั้น สอบถามได้ความว่า เดินทางกลับมาจากงานบรรจุพระบรมสารากิธาตุที่เมืองตะมะลิงและทราบว่างานได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนที่เดินทางมาจากเมืองกลันตัน ก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไป ตกลงใจที่จะเดินทางกลับ

แต่ก่อนจะเดินทางกลับมาคิดว่าสิ่งของต่างๆที่เตรียมมาเพื่อจะนำไปบรรจุในเจดีย์เป็นพุทธบูชา เช่น พวกแก้วแหวน เงิน ทองต่างๆ ไหนๆ ก็ตั้งใจจะทำเป็นพุทธบูชา ก็ไม่ควรนำกลับไป ควรขุดหลุมฝั่งไว้ ณ สถานที่นี้ จึงรวบรวมสิ่งของเหล่านั้นมากองไว้ อฐิฐานเป็นพุทธบูชาแล้วขุดหลุมฝังไว้ตรงพื้นที่สามเหลี่ยมที่คลองสองสายมาบรรจบกันคือ คลองลานตรงมาจากทิศตะวันตก และคลองเตยมาจากทิศใต้ และเกิดเป็นคลองสายใหญ่ขึ้น (คลองแห) สถานที่ฝั่งสมบัติดังกล่าวสมัยปัจจุบันยังปรากฏเป็นเนินดินอยู่ ณ บริเวณท่าน้ำวัดคลองแห

 แผนที่และเส้นทาง

>> ย้อนกลับ