วารสาร มิติใหม่เมืองคลองแห ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558