Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

วีดีทัศน์เทศบาลฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วีดีโอเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สกู๊ปข่าวทางโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำบรรยากาศตลาดน้ำคลองแห พากินพาชมของดีเมืองปักษ์ใต้ ทั้งตลาดน้ำทางเรือและตลาดโบราณ โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ให้การต้อนรับ และสัมภาษณ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตลาดน้ำคลองแห โดยเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 13.00 – 21.00 น. ... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

ควรดูแลเรื่องอาหารควรเน้นคุณภาพด้วยครับ

ประชุมร่วมพิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

...วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตามที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้รับคำร้องจากส่วนราชการเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ๒ ราย คือ

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ได้ขออนุญาตปลูกสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดน้ำคลองแห (ปรับภูมิทัศน์ริมคลองแห) บริเวณตลาดน้ำคลองแห และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขออนุญาตปลูกสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป ... See MoreSee Less

...วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ได้มีการประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9/2561 นำโดยนางพรทิพย์ จันทร์ศิริ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อทราบถึงปัญหาและหาข้อแก้ไขร่วมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

...โดยมีระเบียบวาระการประชุม 1.เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 2.โครงการสดชื่นแจ่มใสแม้วัยจะเพิ่มขึ้น 3.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 4.แจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการ รพ.สต. คลองแหผ่านการประเมิน รพ.สต. ติดดาวระดับจังหวัด 5.รพ.สต. คลองแหผ่านการคัดเลือกเป็น รพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัดเข้ารับการประกวด รพ.สต. ดีเด่นชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับเขตต่อไป 6.แจ้งเรื่องการประชุมของชมรม อสม.อำเภอหาดใหญ่ ... See MoreSee Less

Load more

แผนที่เทศบาลคลองแห