Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

กิจกรรมการประกวดครัวเรือนต้นแบบที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลองแหรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และไข้ซิกา

สุขเกษม วันเกษียณ ผอ.สมมารถ เพ็ชรพยาบาล

KLONGHAE GOOD TEAM

วีดีโอเพิ่มเติม

วันที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองคลองแห นำโดยนายสันติ เหมมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายพลรบ อุไรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนางพรทิพย์ ซุ้นสุวรรณ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) สังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ... See MoreSee Less

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ครั้งที่ 4/ 2562 โดยมีนายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำ 2.กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 3.การยื่นใบลาของผู้ประกอบการ 4..ชี้แจงเงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห และการบริหารจัดการน้ำดื่ม และเงินบริจาคห้องละหมาด ... See MoreSee Less

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

...เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดให้มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งได้ลงพื้นที่บําเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คลองแห ถนนลพบุรีราเมศวร์ และถนนทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก มณฑลทหารบกที่ ๔๒ (ค่ายเสนาณรงค์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งนำโดย พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสธ มทบ. ๔๒ (๑) มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย ... See MoreSee Less

โครงการจิตอาสา

 

Comment on Facebook

เรียนเทศบาลคลองแห ไฟที่เสาไฟเสียหลายวันแล้ว ช่วยหน่อย ฃอย6 รัฐบำรุง กลางฃอย ขอบคุณครับ

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.