...วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางพรทิพย์ จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ประชุมร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นระหว่างกันและร่วมมือปฏิบัติซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับของประชาชนชาวคลองแห ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
... See MoreSee Less

ทม.คลองแห เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

...วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดให้มีการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยราชการ, พนักงานเทศบาลฯ กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองคลองแห อปพร.คลองแห และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ สงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เครือข่ายผู้สื่อข่าวชุมชน มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) และตำรวจสายตรวจภูธรหาดใหญ่ประจำคลองแห ร่วมในพิธีเปิดฯ

...นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนของภาคใต้โดยเฉพาะปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จะเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจมีฝนตกหนักทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มขึ้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไข้ปัญหา สามารถช่วยเหลือบรรเทาภัยให้ประชาชนที่ประสบภัย ให้ได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียน้อยที่สุด โดยการช่วยเหลือกัน และการประสานการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้กลับสภาพปกติโดยเร็ว

...ทั้งนี้ในพิธียังได้รับเกียรติจากนายสมภพ วิสุทธิศิริ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก), นายวิโรจน์ คชเลิศ (สำนักงานชลประทานที่ ๑๖ สงขลา) และนายประดิษฐา พรหมจรรย์ (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเตรียมการ เฝ้าระวัง และการแจ้งเหตุการณ์ สถานการณ์ ดินฟ้า อากาศ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดอีกด้วย ... See MoreSee Less

คลองแหขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

...เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองคลองแห จัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคลดพุง ขานรับนโยบายรัฐบาล การออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่งนำโดยนางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลเมืองคลองแห พร้อมให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

...ทั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังให้บริการการตรวจร่างกาย โดยการวัดรอบเอว และการตรวจความดันโลหิตก่อนเริ่มกิจกรรมอีกด้วย ... See MoreSee Less

Load more

แผนที่เทศบาลคลองแห