Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

KLONGHAE GOOD TEAM

กิจกรรมการแข่งขัน “แทงต้ม” ทม.คลองแห

การซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากสารเคมีรั่วไหล

แม่ดีเด่นเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี ๒๕๖๑

วีดีโอเพิ่มเติม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งจะทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ดังรายละเอียดประกาศด้านล่างนี้

ในการนี้ ใคร่ขอผู้ใช้น้ำทุกท่าน ทำการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับวันและเวลาดังกล่าว

และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้ด้วย ... See MoreSee Less

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งจะทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ดังรายละเอียดประกาศด้านล่างนี้

ในการนี้ ใคร่ขอผู้ใช้น้ำทุกท่าน ทำการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับวันและเวลาดังกล่าว

และต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดไฟลได้ที่ >>> klonghaecity.go.th/2018/09/25/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%... ... See MoreSee Less

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดไฟลได้ที่ >>> http://klonghaecity.go.th/2018/09/25/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88/

...ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคลองแห เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างร่วมในโครงการฯ ... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.